weby pro nejsevernější čechy

Kříž na křižovatce ulic Žižkova a V Lomu v České Kamenici

Na malém travnatém cípu před plaňkovým plotem v ohybu chodníku na křižovatce ulic Žižkova a V Lomu v České Kamenici stojí kříž.

V zatáčce na cestě mezi kaplí Panny Marie a evangelickým kostelem před plotem vyrovnává terén základna z kamenných bloků se zaoblenými předními rohy. Sokl je posunut, jeho pravá zadní část je mimo tuto základnu.

Spodní část soklu tvoří kvádr obdélného půdorysu, na jehož přední straně je špatně znatelné vystouplé zrcadlo s vykrojenými rohy. Ztrácí se pod nánosem mechů a lišejníků. Horní hranu tvoří široká profilovaná lišta. Další díl tvoří tělo soklu, které má na čelní straně prázdné rámované obdélné pole s obloukem v horní části. Na sokl nasedá přesahující hlavice, která má mezi spodní a vrchní profilovanou lištou zubořez. Na hlavici menší základna kříže, spodní širší díl rovný, kříž je osazen v projmuté vrchní části. Kříž je nejspíš dle zpracování novodobý. Rovná nezdobená břevna mají jen okosené hrany a mírné rozšíření na konci trámů. Nad hlavou ukřižovaného Krista není obvyklá tabulka INRI. Kamenná část kříže není v dobrém stavu. Povrchová eroze, porost již zmíněnými mechy a lišejníky…

Smutné je, že např. existuje skládačka v řadě Turistických tras České Kamenice (č. 5 – drobné památky), ale stejně jako ve všech ostatních je tu sice dvojjazyčně, leč jen mapka a velestručný popis několika míst bez jakýchkoli podrobností. Další skládačka v mém archivu z roku 2012 (Drobné sakrální památky České Kamenice) sice ukazuje místa, kde křížky stojí, ale také jen konstatuje jejich existenci, nikoli historii. O tomto křížku: „Naproti na rozcestí do ulice V lomu zachovaný a opravený litinový kříž na pískovcovém podstavci„.

Bohužel nevyšlo ani spoléhání na „městskou bibli“, obsáhlou knihu o České Kamenici z roku 2002. Přes veškerou snahu jsem v obsáhlém textu objevil jedinou zmínku:

V průběhu 18. a první poloviny 19. století hleděli majetnější měšťané zajistit si zbožnými činy spásu duše. Kromě kostelních a kapelních nadací a odkazů zřizovali někteří boží muka a kříže, jichž se na území města nacházelo k roku 1843 již kolem dvaceti. Ke třinácti z nich se konávala v čase tří prosebných dnů před svátkem Nanebevstoupení Krista procesí.

Series Navigation<< Kříž v ulici Zelený vrch v České KameniciKříž u vchodu do kaple Narození Panny Marie v České Kamenici >>
Tagy