weby pro nejsevernější čechy

Tři kříže na Slánské hoře ve Slaném

Na Slánské hoře jsou na vrcholu umístěny tři dřevěné kříže.

Na wiki zmínka:

Na temeni Slánské hory se nacházejí tři velké dřevěné kříže z roku 1662, osazené na popud hraběte Bernarda Ignáce z Martinic, které symbolizují utrpení místních obyvatel za třicetileté války.

Infotabule u křížů informuje obšírněji:

Tři kříže na Slánské hoře, na jejímž úpatí se tehdy zelenaly vinice,  dal v roce 1662 vztyčil Bernard Ignác z Martinic, stavebník slánských barokních památek, který uvedl do Slaného piartisty (1658) a františkány (1655). Jeho cílem bylo vtisknout krajině okolo Slaného duchovní ráz. Proto také v roce 1665 dal vystavět nad Kvíčkem historizující kapli Božího hrobu. Zatímco tam Slánští putovali zejména o Velikonocích, kdy si připomínali Ježíšovo vzkříšení, ke třem křížům – ke Kalvárii – na Slánské hoře přicházeli v době postní, hlavně v předvečer Velikonoc na Velký pátek.

Historická barokní kresba z archivního fondu Státního oblastního archivu v Praze nám ukazuje, že na křížích se vedle Ježíše kdysi nacházely i postavy lotrů, kteří s ním byli ukřižováni; vedle stál sv. Jan Evangelista a Panna Maria. Jednalo se asi o obrazy malované na plechu. Na kresbě je rovněž patrná upravená přístupová cesta (schodiště) se zábradlím a poblíž vinice. Z tehdy nezalesněného kopce byl pěkný rozhled na martinické panství.

Kříže na vrcholu Slánské hory sloužily putujícím barokní krajinou i jako orientační bod oznamující, že se blíží k městu Slanému. To bylo v době, kdy byl vrch ještě nezalesněn. Později se na původní záměr Martinicův pozapomnělo a ke vzniku tří křížů vznikla řada pověstí.

Kolem křížů prochází úzká pěšina, z jedné strany ohraničená zábradlím nad srázem k bývalému hradišti, z druhé strany vzrostlou zelení – nelze je tudíž v podstatě rozumně vyfotit všechny najednou.

Series Navigation<< Centrální kříž prvního oddělení hřbitova ve SlanémKříž u kostela svatého Václava ve Šluknově >>
Tagy