weby pro nejsevernější čechy

Kříž na hřbitově v Braňanech

Na hřbitově v Braňanech takřka přímo za hřbitovní kaplí stojí mezi hroby kamenný kříž.

Za centrální hřbitovní kříž jsem označil jiný, který je ke středu hřbitova o něco blíž, navíc u cesty. Nedaleko od něho však mezi hroby stojí další kříž, který zjevně nepatří k žádnému hrobovému místu, a snad je i dle svého provedení starší.

Kříž stojí přímo v trávě, takže jeho základna není vidět – z porostu vyčuhuje rovnou tělo soklu. Jeho zadní stěna je „hladká“, na bocích je barvou zvýrazněný plastický oblouk, na čelní straně pak stejný tvar s výklenkem. Rohy nad obloukem jsou zdobeny reliéfem, vnitřek výklenku je nabarven a pod barvou jsou těžko rozeznatelná písmena nápisu. Sokl je zakončen přesahující stupňovitou hlavicí, na jejímž posledním stupni – základně stojí velký kamenný kříž. Ten je za zadní strany hladký, z přední strany má vpadlá rámovaná pole, v koncích trámů ozdobená oblouky.

Series Navigation<< Kříž na ulici P. Bezruče v BraňanechCentrální kříž hřbitova v Braňanech >>
Tagy