weby pro nejsevernější čechy

Boží muka na návsi v Židovicích

Na vydlážděné ploše v trávníku u silnice na návsi v Židovicích stojí zděná sloupová boží muka.

Jedná se o kulturní památku:

Čtyřboká hranolová zděná boží muka s křížem na podstavci ve vrcholu sedlové střechy a s mělkou nikou pro votivní plastiku v lícové průčelní stěně. Nástavec s nikou je postaven na vysokém kubickém podstamentu, odděleném mohutnou římsou. Pocházejí pravděpodobně z počátku 19. století.

Původní evidenční list památky:

Kamenný hranol postavený na soklu se zrcadly, v čelní straně nika. Nahoře silně přečnívající římsa, v průčelní straně se trojúhelníkovitě zvedá, ve vrcholu na stříšce kříž.

Dle dostupných starších fotek a aktuálního vzhledu byla boží muka v relativně nedávné době opravena.

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova LiboteniceKříž na jižním okraji Mastířovic >>
Tagy