weby pro nejsevernější čechy

Misijní kříž u kostela svatého Václava v Lovosicích

U východní strany kostela svatého Václava v Lovosicích stojí v sousedství barokních soch dřevěný misijní kříž.

Málokdy se o takovém artefaktu dá najít nějaká informace. V tomto případě však jsem náhodou, jakýmsi zázrakem, narazil na osvětlující text v měsíčníku litoměřické diecéze Zdislava z listopadu 1998:

V desetitisícovém městě – v Lovosicích – již přes rok působí P. Antonín Kosmidek, polský kněz, který jak sám prozradil, chtěl být misionářem v Brazílii, ale Bůh mu určil misijní působiště jinde. Farnost v Lovosicích převzal po P. Václavu Černém, který zemřel a před tím téměř dvacet let působil v tomto městě. Protože se nespokojil jen se svým misionářským působením, rozhodl se uskutečnit ještě tzv. „svaté misie“, které praktikovaly před druhou světovou válkou velmi často. Jak se rozhodl, tak se stalo a na poslední týden v září letošního roku byl pozván P. Marian Nowak, kněz z Polska – Oblát Panny Marie Neposkvrněné z Klokot u Tábora, aby vedlmisie.

Program misií byl bohatý. Každý den na večerní mši sv. navazovaly promluvy a pohovory s písemnými i ústními dotazy. Též návštěvy nemocných byly v programu.Na závěr týdne byla adorace a zpověď dětí a po mši sv. zpověď pro dospělé. Denní návštěvnost byla dobrá, kostel byl zaplněn více než se čekalo, i když volných míst bylo stále ještě dost.

V neděli 27. 9. 1998 byly sv. misie ukončeny slavnou primiční mší svatou polského novokněze Andrzeje Grygiela z Budyně nad Ohří. Mše svatá byla současně i poutní vzpomínkou na 50. výročí konsekrace kostela sv. Václava v Lovosicích. Přítomným, kteří tentokráte zcela zaplnili prostory kostela, udělil novokněžské požehnání. Po mši svaté byl posvěcen misijní kříž a umístěn venku na čelní straně kostela.

Je jistě na místě v těchto slavných a pro farnost významných dnech připomenout, že 10. listopadu je tomu rok, co nás navždy opustil P. Václav Černý a modlitbou mu poděkujme za vše, co dobrého vykonal pro naši lovosickou farnost. Budeme pamatovat 4. prosince na jeho nedožité sedmdesáté narozeniny.
M. Veselková – Lovosice

 

Series Navigation<< Skalický kříž poblíž domu čp. 567 ve Skalici u České LípyKříž u silnice do Svojkova před osadou Plesa >>
Tagy