weby pro nejsevernější čechy

Kříž na návsi v Moravanech

Zhruba uprostřed obce Moravany na křížení tras modré a žluté turistické značky pod vzrostlým stromem stojí kříž.

Jeden z mála křížků, který je chráněnou kulturní památkou se zápisem v Památkovém katalogu:

Kříž nechal roku 1864 zhotovit Anton Hübner z domu č. p. 19 v Moravanech. Roku 1888 došlo k jeho obnově, kterou provedl Josef Kristen a při níž byl zřejmě původní kamenný kříž nahrazen litinovým s pozlaceným Kristem. V květnu roku 1909 byl kříž vysvěcen. V průběhu 20. století pak došlo k dalším úpravám památky – tvar hlavice soklu byl zjednodušen, sokl byl opakovaně přetřen několika vrstvami krycích bílých nátěrů, litinový kříž byl opatřen stříbřitým nátěrem.

Památka se nachází na návsi, na křižovatce cest pod lípou a je ohrazena dřevěným plaňkovým plotem čtvercového půdorysu. Kříž je osazen na kamenném podstavci, který se skládá z odstupňovaného fundamentu na obdélném půdorysu, jednoduchého hranolového dříku s vpadlým nápisovým polem na čelní straně, které je opatřeno leštěnou žulovou deskou se zlaceným latinským nápisem (ADORAMUS TE, CHRISTE / BENEDISIMUS TIBI / QUIA PER CRUCEM TUAM / REDEMISTI MUNDUM).

Dřík je završen profilovanou hlavicí s trojúhelným frontonem v čele a po stranách se nachází půloblouky s hladkou vnější stranou. Litinový kříž s korpusem Krista a jetelovitě ukončenými břevny je opatřen kruhovou kartuší, ve které je nápis „Chvála Kristu“. Po obvodu je zdobena rostlinným motivem. Patku kříže zdobí obdélná kartuše s rostlinným dekorem. Kříž je černý a detaily jsou zlacené.

Dotčený kamenný podstavec s litinovým křížem je typickým příkladem drobné sakrální památky z 19. století, jejíž hodnoty spočívají především v utváření charakteru daného místa a jeho historie. Zároveň představuje ukázku umělecko-řemeslné produkce daného období.

Památkový katalog kromě latinského nápisu uvádí další(?) nápis na čelní straně hranolového dříku na keramické desce:

„BOŽE VĚČNÝ / LÁSKOU SVOJÍ / CHRAŇ TU ZEMI / V KAŽDÉM BOJI / K PILNÉ PRÁCI / SÍLU DEJ / LIDU SVÉMU POŽEHNEJ / NECHAŤ VZKVÉTÁ / RODNÁ ZEMĚ / ZEMĚ ČESKÁ / DOMOV MŮJ//

Kde by se měl tenhle nápis nacházet, to mi jasné není. A o překlad z latiny nejde.

Podle původních evidenčních listů památky bývaly lípy z obou stran. Popis podstatně stručnější:

Litinový kříž na hranolovém soklu s dvojitou patkou a hrubou stříškou s aktoterii. První stupe%n patky skládán z nepravidelných kamenů. U kříže zadní vzpěra, v dolní části na rozšířené ornamentální rámované části drobný letící anděl. Ve střední části věncem rámované nápisové pole. Nahoře na kříži Kristus a ozdobný ornament ve výplních i na okrajích.

V památkovém katalogu je také záznam o restaurování z roku 2016, které provedl Radomil Šolc.

Series Navigation<< Kříž u cesty ze Stebna do MoravanSchneiderův kříž na rozcestí silnic východně od Mikulášovic >>
Tagy