weby pro nejsevernější čechy

Boží muka u schodiště v zahradě domu čp. 187 v Lázních Libverda

V horní části schodiště, které vede z Lázní Libverda směrem k Obřímu sudu, a po kterém vede zelená turistická značka, stojí za plotem na zahradě domu čp. 187 pod křížením se silnicí boží muka.
Pokud nejsem úplně slepý a neschopný, nikde o nich ani čárka. Jsem laik, ale jako bezcenná kopie nevypadají..

V trávníku ve svahu základna čtvercového půdorysu, na ní nízký projmutý podstavec. Vlastní tělo soklu má v dolní i horní části oběžnou zaoblenou lištu, na čelní straně vybrání pro chybějící nápisovou desku tvaru štítu. Na těle soklu kvádrová hlavice, nesoucí mohutnou nahoře zaoblenou kaplici s prázdným výklenkem. Na mírně vystouplých bocích kaplice jsou stejná vybrání jako na čelní straně soklu. Poničené pozůstatky na čelní straně kaplice dávají tušit, že tu zřejmě bývala prosklená dvířka.

Boží muka jsou evidována v práci Terénní průzkum drobných památek města Frýdlant a Frýdlantska – databáze drobných památek pro další zpracování pro projekt Paměť v krajině Trojzemí. Ovšem žádné další zpracování se mi nepodařilo objevit.

Series Navigation<< Boží muka v Lázeňské ulici mezi Hejnicemi a Lázněmi LibverdaKříž u silnice mezi osadou Přebytek a Lázněmi Libverda >>
Tagy