weby pro nejsevernější čechy

Kříž v ulici Libušín v Krupce

V ulici Libušín v Krupce je v ohradní zdi a plotě terasové zahrady u garáže mezi domy čp. 246/1 a 139/3 zakomponován kříž.

Sokl částečně zapuštěný do zděné podezdívky plaňkového plotu, proti starým fotkám sice již nezakrytý zelení, ale velmi poničený…

Panorama z Mapy.cz z roku 2015

O křížku je zmínka na webu o Krupce:

Městská část Libušín se nachází východně od starého města Krupského. Své jméno tato část města dostala po slavné kněžně, která zde nejednou pobývala.

Bohatství a věhlas Krupky předpověděla již kněžna Libuše jedním ze svých proroctví, které začíná slovy: „Vidím vrch krupnatý a v jeho hloubi olova, cínu kalný lesk…“ Václav Hájek opatřil tuto událost letopočtem 733. S věšteckými schopnostmi kněžny Libuše to však ve skutečnosti bylo všechno jinak. Kněžna Libuše Krupku znala již dávno před tím a její okolí si zamilovala. A tak se tu také tajně scházela se svým milencem Přemyslem. A odtud již tedy nebylo daleko k tomu, aby mohla Libuše předpovědět, kam a jak mají poslové jít, aby jí přivedli z nedalekých Stadic ženicha a sobě vládce a rovněž tak při svém dalším proroctví dobře věděla, že se v oblasti Krupky vyskytují naleziště rud, kterých je v zemi nedostatek.

Na Libušíně také stojí umělecky zpracovaný litinový pamětní kříž se zděným podstavcem, nacházející se při cestě z Husitské a Cínové ulice ke kostelu Sv. Anny.

Prochází tudy NS Za památkami starého města Krupka – malý okruh, jako zastavení č.15 a oranžová Krupská vycházková trasa.

Ze soklu je vidět pouze čelní stěna. Na nízké základně se zkosenou horní hranou kvádr se vpadlým obdélným polem. Po nápisu ani stopa, rám pole se drolí, část jedné hrany je odpadlá. O nic lépe na tom není jednoduchá římsová hlavice, která je na několika místech prasklá. V její druhé etáži s mírně jehlancovou horní plochou je kovový trn, zřejmě po lucerně. A samozřejmě je do ní vsazen samotný zdobný kříž. Ve spodní části v květinové slavobráně reliéf Panny Marie se zkříženýma rukama na prsou, nad ní oválná nápisová deska orámovaná rostlinným dekorem. Kříž je „perforovaný“, výplň mezi obrysy tvoří květinové ornamenty, konce břeven plné – snad listy vinné révy.  V místě křížení břeven nápis INRI a ze zadní strany paprsčitá svatozář. Postava Ukřižovaného velmi omšelá, detaily již takřka nejsou znát.

Series Navigation<< Kříž u domu čp. 126 v Drahůnkách poblíž bývalého lomuKříž na rozcestí jižně od Počapel >>
Tagy