weby pro nejsevernější čechy

Boží muka u cesty ke Královskému smrku u Dolského mlýna

Na trase žluté turistické cesty mezi Královským smrkem a Dolským mlýnem je prostranství, sloužící někdy jako tábořiště, někdy jako zázemí pro ukazování starých řemesel. A u něho u cesty stojí boží muka.

I když v blízkosti Dolského mlýna, i když na Jetřichovicku, nedaří se mi najít o něm nějakou smysluplnou zmínku. V knize Tulákům Jetřichovicka Natalie Belisové jsem objevil jen zmínku, že je někdy v roce 2008 restauroval kameník Pokorný. V knize Osud má jméno Dolský mlýn téže autorky po dlouhém listování přece jen o něco víc:

Totalitní režim měl ve věci vnitřních nepřátel pořádek a jasno. Je s podivem, jak mohl jeho zraku uniknout podivný pomníček, skrytý větvemi smrku na kraji louky. Ve zvláštní symbióze v sobě snoubil upomínku hned tří hnutí z černé listiny. Torzo starých sloupkových božích muk – symbol náboženského tmářství. Kaplice zmizela, římsu kdosi odvlekl přes cestu do svahu, zbyl jen pískovcový sokl. V roce 1969 se na něm objevil nápis I. odd. Děčín, rytina vlčí tlapy a teepee, zřejmě dílo skautů z tábora. Junáckou nástěnku na pahýlu božího zastavení doplnil záhy rohatý znak woodcraftu (lesní moudrosti), podpis trempů. Důvod neobvyklého spojení objasnila cedulka z černého skla: „Vzpomínáme. Až umřu, pochovejte mě na Doláku pod ten černý smrk. To bylo poslední přání kamaráda Bédi, který zemřel v Mostě 13. 6. 1978 ve věku 23 let.“ České Švýcarsko platívalo za bájné Eldorádo trempů a nejdostupnějším místem na Jetřichovicku, kde občas někdo z méně zkušených složil v noci hlavu, byl Dolský mlýn. Kdo znal krajinu lépe, v tak ponurém a vlhkém místě u řeky netábořil; v nejbližším okolí bylo pod převisy dost útulných kempů. Pod stromem, kde chtěl mít hrob, vyrostl vysoký dřevěný kříž.

Omylem nalezeno alespoň něco na webu Národního parku:

Sloupková boží muka u Dolského můstku (Srbská Kamenice)
Doplnění chybějících částí (římsa, kaplice) na základě dobové fotografie a tvarově obdobné památky v obci Kamenická Stráň, doplnění obrazu s motivem sv. Vojtěcha v nice kaplice. Zasvěcení muk archivně nedohledáno, patrocinium zvoleno symbolicky s ohledem na blízkost bývalé Hlavní plavební zdrže Kinských u Dolského můstku (sv.Vojtěch – patron plavců).
Zhotovitel: Jan Pokorný, Děčín
Dokončeno: 2008

Dnes tu stojí vysoký kvádrový sokl na podstavci, na čelní straně cosi nerozeznatelně vyryto, na přesahující hlavici, tvořené postupně se rozšiřujícími a zpět zužujícími lištami, stojí nízký sokl, nesoucí kaplici. Na čelní straně kaplice nahoře zaoblený výklenek, v něm malovaný obrázek svatého Vojtěcha (viz výše), který si pravicí u těla přidržuje knihu a v levé svírá biskupskou berlu. Na vrchu kaplice dvojitá římsa, na níž sedí jehlancovitý sokl, nesoucí malý jednoduchý kovový kříž, jehož konce trámů jsou zakončeny trojlístky.

Series Navigation<< Kříž u křižovatky u domu čp. 51 v Lázních LibverdaKříž u domu čp. 68 v Království u Šluknova >>
Tagy