weby pro nejsevernější čechy

Kříž u rozcestí silnice mezi Brtníky a Panským

U silnice mezi Brtníky a Panským, kde odbočuje místní cesta zpět do Brtníků (ke smírčímu kříži), stojí mezi stromy kříž.

Pod úrovní kolem vedoucí hlavní silnice mírně utopený kříž stojí mezi několika vzrostlými stromy. Z vedlejší cesty k němu vede několik improvizovaných schodů z kulatiny. Základová kamenná deska zaniká v terénu, zarostlá travou. Na ní druhý stupeň, ze spodní strany poškozený (chybí hrany). Na něm připevněn sokl se zcela hladkou a jednolitou zadní stěnou. Spodní širší kvádr s hladkými stěnami, viditelně místy vyspravovaný. Horní hrana s lištou, na ni nasedá vlastní tělo soklu, směrem vzhůru se zužující. Na čelní straně nepatrné zbytky reliéfu – uprostřed prasklina (sokl by zřejmě přeražen na kusy). Snad jde o Svatou rodinu – vlevo nejspíš ženská postava, vpravo mužská, mezi nimi dítě. Nad nimi vyryto HG.VM, nad celým polem v oblouku hlavice plastické srdce. Na bocích ryté obrysy zrcadla s vykrojenými rohy, v nichž jsou stopy po připevnění oválných destiček (zbyly jen otvory po šroubech). Na zadní hladké stěně vyryt letopočet 1768. Na základně je o patu soklu opřen zkosený kamenný prvek s nápisovou deskou, nepasující nikam na křížku. Pokud čtu dobře, pak „Hier ruhet // unser kleiner // RUDOLF“. Již zmíněná oblouková hlavice se spodní římsou je poslepována z několika kusů, a je v ní zasazen proti soklu velmi zachovalý kovový kříž. Ve spodní části reliéf vinné révy, v těle kříže rostlinný ornament. Na trámu nápisová destička, pod níž je hlavička anděla. Nápis zřejmě připomíná opravu kříže: „Ad maiorem Dei // Gloriam restitui // Anno Domini 2013“. Překladač ukazuje cosi o návratu k větší slávě… Nad cedulkou Kristus, nad jeho hlavou v místě křížení trámu  v kruhu INRI. Na koncích břeven trojlístek, v jehož středu je hlava anděla. Kříž bez podpěry.

Series Navigation<< Kříž mezi domy čp. 30 a čp. 72 v JestřebíKříž u odbočky do Kunratic u domu čp. 46 v Brtníkách >>
Tagy