weby pro nejsevernější čechy

Kříž před pilou (dům čp. 230) v Kunraticích u Cvikova u silnice do Lindavy

Na západním okraji Kunratic u Cvikova u silnice, směřující do Lindavy, stojí před objektem místní pily nedaleko mostku přes Svitávku kříž.

Před křížem dlažba v trávě, vedoucí od silnice k soklu. Dva schodové stupně obdélného půdorysu. Kvádrová patka soklu, jen o málo širší než vlastní tělo, oddělené zaoblenou římsou. Sokl je nezvykle nízký, a místo hlavice má jen tenkou vrchní desku. Kovový kříž z pásoviny nese zlacení tělo Krista a velkou tabulku INRI nad jeho hlavou.

Spolek Drobné památky severních Čech o kříži informuje:

Kříž stojí před areálem pily na pravé straně silnice do Lindavy, asi 500 m za koncem obce.

Památka je udržovaná a nabílená. Tvoří ji jednoduchý podstavec a sokl se dvěma do stran vysazenými římsami místo hlavice. Kovový kříž nese korpus Ježíše Krista a kovovou destičku s nápisem INRI.

Series Navigation<< Kříž na rozcestí u domu čp. 173 ve SvoruKříž u domu 153 v Kunraticích u Cvikova >>
Tagy