weby pro nejsevernější čechy

Kříž u domu čp. 79 v Lobendavě

U domu čp. 79 u příjezdové silnice č. 266 do Lobendavy stojí částečně skrytý kříž.

Lépe řečeno torzo. Těsně u rozpadlého plotu za hradbou křovisek a náletů, oddělujících silnici od zanedbaného pozemku, stojí sokl se zbytky kovu.

Ke kříži se dá dostat obtížně – přímo od domu brání přístupu plot (byť v havarijním stavu). Od silnice pás velmi husté vegetace. A pokud se na louku pod domem dostanete, nejste si jisti, zda se nepohybujete na soukromém pozemku… V podstatě lze zjistit jen tolik, že kříž je čelní stranou otočen k domu. Bližšímu pohledu na přední stranu bránil plaňkový plot, než se rozpadl.

Sokl obdélného půdorysu na zarostlých stupních, vyrovnávajících terén. Ve spodní části širší, projmutou hranou přechází do štíhlého těla, jež má vpředu mírně vystouplé pole s uchy vespod a obloukem nahoře. Na sokl nasedá oblouková hlavice. Celá horní část zřejmě praská, je sepnuta kovovými pásy, jeden je nejspíš provlečen dírou vyvrtanou skrz sokl. Z kříže zbylo krátké torzo, které převyšuje zbytek ulomené podpěry.

Najít se o něm ale nedá nic… Žádná datace, žádná historie, žádné info.

Series Navigation<< Kříž před kostelem Navštívení Panny Marie v LobendavěKříž u Lučního potoka naproti domu čp. 114 v Lobendavě >>
Tagy