weby pro nejsevernější čechy

Kříž v poli jihozápadně od Třebenic

Vlevo od silnice z Třebenic do Dlažkovic stojí v polích kříž.

Až když jsem ze silnice spatřil tenhle křížek, došlo mi, proč v zadávací obrazovce Drobných památek, do nichž jsem se zapojil se svou troškou do mlýna, je parametr „Památka je oborána (v poli bez přístupové cesty)“.

Daleko v poli, bez jakékoli přístupové cesty. Kde a proč se tam vzal, kdo ví. V červnu, kdy jsem procházel, se kolem bujaře zelenala vegetace a jasně mi dávala najevo, že šlapat až ke kříži je nesmysl. O nějaký ten měsíc už bylo zoráno (a tudíž relativně přístupno), jenže to už jsem zase seděl v autobuse…

Tudíž jen zběžný popis – kříž je směrován do polí. Na základně čtvercového půdorysu kvádrová patka se zkosenou horní hranou, na ní tělo soklu, které má na čelní straně obdélný výklenek. Římsová hlavice nese menší soklík, v němž je zasazen kovový kříž s Kristem, kdysi snad podpíraný vzpěrou.

Series Navigation<< Kříž u silnice na severovýchodním okraji DlažkovicKříž jižně od hřbitova v Třebenicích u silnice na Dlažkovice >>
Tagy