weby pro nejsevernější čechy

Kříž na rozcestí severně u Chodovlic

U silnice č. 237 mezi Třebenicemi a Chodovlicemi je u rozcestí s polní cestou severně od druhé zmíněné obce postaven kříž.

V malém cípu před vzrostlou zelení za krajnicí vozovky křížek na jednoduchém kamenném podstavci. Ten tvoří jednodílný kamenný kvádr obdélného půdorysu, na delší straně zužující se směrem vzhůru a ve vrchní části prudce ukosený. Na čelní straně patrné ryté zrcadlo s vykrojenými rohy, v něm rytý letopočet 18?? a pod ním možná nějaká písmena. Povrch kamene je však silně poškozen a částečně pokryt mechy a lišejníky, nelze tudíž spolehlivě nic přečíst.

Na vrchu soklu kovový kříž, poměrně necitlivě připevněný novodobou vzpěrou ze železných profilů. Tělo kříže je provrtáno a ke vzpěře uchyceno moderními šestihrannými šrouby. Kříž má dole patku se dvěma otvory a nad ní boční trny. Tělo kříže je tvarované – spodní část má zvýrazněné kraje, nad Kristem, připevněným ke kříži šroubem v jeho hrudi, je vyvýšené místo v křížení trámů, nesoucí písmena INRI. Kolem křížení trny, konce trámů tvarovány do trojlístkové lilie (střední list připomíná čepel).

Series Navigation<< Kříž na rozcestí u hřbitova jižně od ChodovlicKříž na rozcestí ulic Jiráskova a Nádražní v Třebenicích >>
Tagy