weby pro nejsevernější čechy

Kříž mrtvých u zámku Lemberk

V lese jihovýchodně od zámku Lemberk mimo značené cesty stojí kříž.

Ze silnice, po níž vede cyklostezka 241, na něj upozorňují směrovky. Jedná se o upomínku na sedmiletou válku, kdy byl na zámku zřízen lazaret. Základní info třeba na webu Lužických hor:

Asi 400 m po pěšině se nachází Kříž mrtvých, ohrazený nízkým plůtkem. Dřevěný kříž stojí v místech, kde bylo pohřbeno přes tisíc rakouských a pruských vojáků, zemřelých v lemberském lazaretu po bitvě u Hochkirchu 14. října 1758. Vysvěcen byl v roce 1901 a do dnešní doby byl několikrát obnoven.

Na webu zámku:

Během sedmileté války a zejména po bitvě u Hochkirchu 14. října 1758 byl na zámku Lemberk, který byl během války značně poničen, zřízen polní lazaret (přímo v bajkovém sále). Avšak léčba a péče o zraněné byla nedostatečná. Vojáci leželi ve velkých místnostech zámku na vlhké slámě, plné špíny a hmyzu. Během jednoho měsíce zemřelo pro nedostatek léků a jídla 1100 vojáků. Pohřbeni byli v lese pod zámkem, na místo, které dodnes připomíná dřevěný kříž, opatřený v roce 1901 pamětní oválnou deskou. Ve stejném roce byla také na první kamenné bráně zámku Lemberk umístěna pamětní deska, o kterou se zasloužil válečný veterán a neúnavný pečovatel válečných památek v Čechách, Eduard Lehmann z Chřibské.

Obšírnou informaci poskytuje cedule přímo na místě:

Během sedmileté války a zejména po bitvě u Hochkirchu 14. října 1758 byl na zámku Lemberk zřízen polní lazaret. Poddaní panství Lemberk museli vyslat na bojiště dvě stě vozů a kár k převzetí nemocných a raněných. Než byli nešťastníci vyloženi, zjistili nosiči, že je mezi nimi asi 300 mrtvých, kteří těžkou a dlouhou cestu za mrazivého dne v říjnu nepřežili.

Ani léčba a následná péče v lazaretu na zámku Lemberk nebyla však v té době pro zraněné dostatečná. Vojáci leželi ve velkých místnostech zámku na vlhké slámě plné špíny a hmyzu. Jednou denně je navštívil felčar, který seškrábal z ran hnis a přiložil nový obvaz.

Během jednoho měsíce zemřelo kvůli nedostatečné lékařské péči  neuvěřitelných bolestech více jak 1100 vojáků. Pohřbeni byli v této rokli nedaleko zámku, a místo dodnes připomíná dřevěný kříž, opatřený v roce 1901 pamětní oválnou deskou. Ve stejném roce byla také na kamenné bráně při vstupu na zámek Lemberk umístěna pamětní deska, o kterou se zasloužil válečný veterán a neúnavný pečovatel válečných památek v Čechách, Eduard Lehmann z Chřibské.

Sedmiletá válka byl mocenský konflikt, během něhož se císařovna Marie Terezie snažila získat zpět Slezsko. Jako první však vpadli do Čech Prusové. Konflikt využily i ostatní země k řešení svých sporů, a tak boje probíhaly dokonce na více kontinentech. Válka skončila poté, co se bojující země vyčerpaly. Slezsko bylo definitivně ztraceno, stav v Evropě se nezměnil a Velká Británie potvrdila svou koloniální velmoc.

Jedna z mnoha bitev této války se konala u nedalekého Budyšína (Bautzen v SRN), u městečka Hochkirch, kdy rakouští generálové Daun a Laudon zaútočili v noci na pruské ležení, které rozbili. Bitva byla druhou největší porážkou Prusů ze strany Rakouska.

Pamětní cedulka na kříži nese text:

Po bitvě u Hochkirchu v Sasku 14. října 1758 byli v bitvě zranění vojáci převezeni na Lemberk. Zde nedostatkem léčiv zemřelo přes tisíc mužů, kteří jsou v těchto místech pohřbeni.

K rovině, ohrazené plůtkem, vedou od cesty 4 schody na první vydlážděnou plošinu, odtud pak další schod k samotnému kříži. V jeho spodní části je výše zmíněná novodobá tabulka s textem, v křížení břeven oválná tabule, na níž snad byl původní text německy, ale rozeznat už nejde takřka nic. Pod ní na trámu visí menší kříž s ukřižovaným Kristem.

Series Navigation<< Kříž v Horní LísceKříž na skále u Janovic v Podještědí >>
Tagy