weby pro nejsevernější čechy

Kříž před kaplí svaté Anny v Kaňkově

Vpravo před vstupem do kaple svaté Anny v Kaňkově stojí kříž.

O kříži k nalezení jen stručná zmínka, že existuje a z níž nelze soudit, zda patří ke kapli nebo je stejně jako poblíž klečící anděl přivandrovalcem z některé ze zaniklých obcí Mostecka.

Sokl, umístěný na základně v rohu dlažby před kaplí, je nezvykle nízký, až budí dojem, že není úplný. Všechny čtyři nízké stěny jsou ozdobeny rytým obrysem zrcadla s vykrojenými rohy, na čelní straně jsou písmena F S K / A O V V O(G?) / A ? MA ? 1812 (?). Bez záruky, spodní řádek není příliš čitelný. Složitá hlavice je mohutnější než tělo soklu, na její horní ploše stojí kovový kříž, bez jakýchkoli ozdob, jen z rovného kovu. Na něm zlacená figura ukřižovaného, nad jeho hlavou nečitelná tabulka (INRI).

Series Navigation<< Kříž v Mostecké ulici v BraňanechCentrální kříž bývalého hřbitova u kostela svatého Antonína Paduánského v Milešově >>
Tagy