weby pro nejsevernější čechy

Kříž na rozcestí ulic Roudnické a K Ostende ve Vědomicích

Za křovím na travnatém cípu rozcestí ulic Roudnické a K Ostende ve Vědomicích stojí mezi stromy kříž.

Pohledově zčásti zakrytý křížek stojí za mohutným keřem na zřejmě nově zhotoveném podkladu čtvercového půdorysu. Několikanásobně odstupňovaný sokl začíná širším soklem, který širokou projmutou plochou s mírným odskokem přechází ve spodní část soklu. V její vrchní části je naznačena malá přesahující hlavice, na níž sedí další část soklu, užší než spodní. Ta, na rozdíl od spodní etáže, má všechny stěny tvarovány (spodek je zezadu hladký, jednolitý). Jednoduchá přesahující hlavice nese masivní kovový kříž, zpevněný mohutnou zadní vzpěrou, kotvenou takřka přes celou výši soklu.

V nejspodnější části kříže dvě překřížené zhaslé pochodně, nad nimi v ploše mezi sloupy klečící anděl. Nad ním na hlavicích sloupů sedí putti. Levý drží nad hlavou kalich s hostií, pravý věnec.

Hodí se opět popis symboliky, který mi poskytla už před dlouhým časem Klára Mágrová:

Dole jsou zkřížené pochodně ovázané stuhou. Když jsou směrovány dolů = symbol smrti.
Klečící anděl truchlí, drží květinu, ta je symbolicky směrem dolů (život skončil).
Horní chlapec (vpravo) drží věnec = symbol zmrtvýchvstání, vítězství. Vlevo drží kalich a hostii, symbol pravé víry.
Nahoře po svislém břevnu se asi pne vavřín = symbol nesmrtelnosti a věčného života, a akant (druh bodláku).
Vše odkazuje ke smrti a současně vyjadřuje naději na vzkříšení.

Mezi nimi pokračuje trám kříže zdobený rostlinným dekorem, o něco výš je upevněna oválná nápisová deska, rámovaná věncem se stuhou ve spodní části. Nad deskou Ukřižovaný, nezvykle hledící směrem vzhůru. Konce břeven zdobeny rozvětveným rostlinným dekorem. Nad hlavou Krista cedule INRI.

Series Navigation<< Boží muka svatého Huberta u cesty z Černěvsi do VědomicKříž u silnice 237 mezi Evaní a Perucí na rozcestí k Horce >>
Tagy