weby pro nejsevernější čechy

Kříž severně od hřbitova u domu čp. 78 v Chřibské

V místech, kde cesta vedoucí kolem hřbitova ve Chřibské k domu čp. 78 přechází v pěšinu, stojí mezi stromy blízko rybníčku kříž.

Ve stínu vzrostlých stromů před plaňkovým plotem na prostranství, ohraničeném čtyřmi kovovými patníky, dávno nenesoucími plůtek, a dvěma kovovými sloupky (zřejmě pro chybějící branku), stojí kříž.

Ve vymezeném prostoru dva schodové stupně. Sokl začíná nízkou patkou s oblou horní hranou, na patku navazuje první stupeň soklu. Nahoře i dole jednoduchá lišta, na čelní straně obdélné zrcadlo s plastickým rámem s vykrojenými rohy. V něm rytý v podstatě nečitelný nápis. Na hladké zadní straně v květinovém ornamentu vyryto A. W. / 1859.

Úzkou přesahující lištou je oddělena druhá vyšší část soklu. Hrany rámují sloupky s patkou a ozdobnou hlavicí. Stěny sloupu rámuje lizénový obdélník, v něm tenkou linií obdélník, stylizovaný do šipky směrované vzhůru. Na čelní straně nápisové pole s rámem, stylizované do lomeného oblouku a prolomené po stranách na začátku oblouku. Z nápisu skoro nic nezbylo. Hlavice bočních sloupků nesou malé trojúhelné štíty, zakomponované do přesahujícího rozšíření, nad nímž oblá lišta. Několikastupňová postupně se rozšiřující hlavice nese kvádrovou základnu kříže, nebývale zdobenou. Rohy zdobí vystouplé půloblouky s reliéfním dekorem, boční plochy trojúhelný štít vyplněný paprsky, vycházejícími ze středu spodního okraje.

Kříž z kovové pásoviny je vzpěrou ukotven do kamene, osazeného za zadní stranu soklu. V místě vsazení do hlavice plastický rostlinný dekor. Konce trámů rozšířeny, nad hlavou Krista tabulka.

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova ve ChřibskéKříž na Staré chřibské cestě u samoty čp. 220 severně od Dolní Chřibské >>
Tagy