weby pro nejsevernější čechy

Kříž u cesty ze Stebna do Moravan

Na trase modré turistické značky po pěšině ze Stebna do Moravan je mezi pastvinami k vidění u jednoho z ohradníků kříž.

Zřejmě tudy vedla nějaká hlavní komunikace, či kostelní stezka, jinak si umístění kříže na takovém zapomenutém místě vysvětlit neumím.

Jde o kříž, který se v regionu opakuje křížem krážem, jedno dvojče má nedaleko – stejný kříž je na hřbitově ve Stebně. Takže opět citace:

Kovový kříž tohoto typu vidím už po několikáté (Nové Křečany, Janovice v Podještědí), jde zřejmě o regionální tovární výrobek. Shodný je i reliéf na trámech kříže a zakončení břeven. Postava Krista je odlišná, chybí paprsčitá svatozář v křížení trámů. Mohu ale v klidu převzít popis symboliky, který mi poskytla k předchozím křížům Klára Mágrová:

Dole jsou zkřížené pochodně ovázané stuhou. Když jsou směrovány dolů = symbol smrti.
Klečící anděl truchlí, drží květinu, ta je symbolicky směrem dolů (život skončil).
Horní chlapec (vpravo) drží věnec = symbol zmrtvýchvstání, vítězství. Vlevo drží kalich a hostii, symbol pravé víry.
Nahoře po svislém břevnu se asi pne vavřín = symbol nesmrtelnosti a věčného života, a akant (druh bodláku).
Vše odkazuje ke smrti a současně vyjadřuje naději na vzkříšení.

Sokl je podobný tomu hřbitovnímu, je ale podstatně nižší a v mnohem zanedbanějším stavu. Spodní širší část je od středního soklu oddělena ozdobnou lištou, střední část je holá, bez zrcadel a nápisu. Hlavice vypadá zcela shodná. Kříž je momentálně zezadu podepřený lešenářskou trubkou.

Series Navigation<< Kříž u silnice ze Stebna do PodlešínaKříž na návsi v Moravanech >>
Tagy