weby pro nejsevernější čechy

Kříž u silnice v Knížecím

U silnice v Knížecím, mezi ev. č. 5 a 13, v blízkosti mostku přes místní potok (u malého rybníčku) stojí kříž s Kristem.

Pokud jsem mnohdy bezradný při hledání informací o některých sochách, kapličkách, pomnících, pak co se týče křížků, tak běžných v naší krajině, je situace zcela zoufalá. Pokud se nejedná o evidovanou kulturní památku (což není úplně častý případ), není v podstatě jak cokoli zjistit. Sice máme pro náš region úžasnou a jedinečnou knihu Krajina kovaných křížů trojice autorů Jiří Belis, Natalie Belisová, Petra Červinková, ale jak postupně zjišťuji, nehledá se v ní úplně snadno, ač obsahuje soupis kovaných křížů Děčínska. Možná to bude i tím, že nepoznám, který kříž je kovaný a který ne. Tenhle vypadá na litinu.

Široký schodový podstavec čtvercového půdorysu, na něm další, menší schod. Na něm sokl ve spodní části širší, na čelní straně nápis „Errichtet in Jahre 1911“. Navazuje užší hranol, na čelní straně s půlobloukovou mělkou nikou, nad níž jsou do oblouku dvě větve vavřínu se stuhou. Podstavec je završen trojúhelníkovým štítem s centrálním hranolem, do něhož je osazen kovový kříž. Čelní strana štítu je rámována římsou, uprostřed je plastický ornament – cosi jako obrys zvonu s trojúhelníkem uvnitř. Nejsem historik, nejsem odborník, nejsem znalec církevní symboliky – kdokoli ví víc, nechť dá vědět.

Na spodku kovového kříže vinné listy, mezi rameny břeven trnová koruna, na kříži zlacený Kristus. Víc vymyslet neumím.

Series Navigation<< Kříž u domu 61 v Nových KřečanechKříž s Kristem u benediktinského kláštera v Rajhradě >>
Tagy