weby pro nejsevernější čechy

Pamětní kříž na hřbitově u kostela svatého Marka v Sušanech

U vstupu na hřbitov u kostela svatého Marka v Sušanech je umístěn kříž s pamětní deskou.

Při průchodu brankou je kříž umístěn po levé ruce. Malým obrubníkem ohraničený prostor je vysypán kačírkem, v něm stojí sokl z leštěného kamene (nízký kvádrový podstavec, na něm sokl s deskami na spodní i horní straně), na kterém stojí kříž z černého materiálu (netroufám si hádat, zde je o kámen přírodní, nebo umělý). Na čelní straně soklu je tabule, nesoucí dvojjazyčný nápis:

Na památku všech, / kterým byly Sušany / domovem.
Zur Erinnerung an alle, / denen Zischa // Heimat war.

O kříži jsem našel jedinou zmínku v souvislosti s místní poutí v roce 2015 ve zpravodaji farnosti Jirkov Aegidius:

Sušanská pouť se letos konala v sobotu 25. dubna. Malý kostelík svatého Marka se brzy zaplnil věřícími i lidmi zvídavými. Slavnostní mši svatou sloužil pan biskup Jan Baxant z Litoměřic za bohaté asistence ministrantů. Na začátku mše byla přečtena listina, ve které je první zmínka o Sušanech z roku 1175 a to od knížete Soběslava. Bylo to v souvislosti s klášterem v Plasech a výměnou některých panských majetků za klášterní a naopak. S překladem z latiny do češtiny pomohli znalci z chomutovského muzea. Kopie listiny je nyní k nahlédnutí ve věži kostela, ve stále se rozšiřující expozici o historii Sušan. Před kostelem na hřbitově byla požehnána pamětní deska na zemřelé lidi, kterým byly Sušany (německy: Zuscha) domovem. Pozvání přijala také jedna paní, rodačka ze Sušan, která nyní žije s manželem v Rakousku. Její předkové, konkrétně jména rodiny Linhartových jsou zde ještě na několika náhrobcích.

Informační cedule na návsi hovoří o dvou křížích:

Ve vsi najdete novodobý křížkový kříž zasazený v barokním soklu a tzv. Linhartův kříž – repasovaný krucifix, osazený na původní pískovcový podstavec z roku 1864, přemístěný z polí na náves.

Ani jeden z nic nelze ztotožnit s tímto, umístěným na hřbitově, a ani jeden z nich jsem v obci nenašel…

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova v HavraniKříž na stěně kostela svatého Marka v Sušanech >>
Tagy