weby pro nejsevernější čechy

Kříž na dětském hřišti v ulici U Hřiště v Soběchlebech

Na severozápadním konci dětského hřiště v ulici U Hřiště v Soběchlebech (dnes součást Krupky) je pod lípou ukryt kříž.

Pod větvemi je vidět jen sokl, samotný kříž zaniká mezi listy. Na druhou stranu je křížek ochráněn alespoň částečně tím, že je za plotem na zmíněném dětském hřišti.

Základna tvořená nízkým kamenem, na němž stojí kvádrová patka soklu s oblou horní hranou. Následuje vlastní tělo soklu s hlubokými obdélnými zrcadly na všech 4 stranách. Béle natřený povrch „kamenného“ soklu klame tělem – na několika místech ke poškozený a prosvítá jím perlinka. V horní části se sokl mírně rozšiřuje do římsy, nesoucí jehlancovou hlavici s osazeným kovovým křížem, který je ze zadní strany podepřen vzpěrou, komplikovaně protaženou přes celou zadní stranu soklu až do jeho patky. Na kříži pod nohama Krista oválná nápisová deska, lemovaná rostlinným dekorem. V místě křížení břeven paprsčitá svatozář, konce břeven rozšířeny, se složitým reliéfním dekorem.

Series Navigation<< Kříž u Unčínského potoka na rozcestí v Dolním MaršověKříž u stodoly domu 48 v Kamenické Stráni >>
Tagy