weby pro nejsevernější čechy

Kříž vpravo u zadní strany kostela svatého Stanislava v Měrunicích

U zadní (východní) strany kostela svatého Stanislava v Měrunicích stojí mezi podpěrnými sloupy dvojice křížů (tedy vlastně jen jejich soklů). Vpravo stojí sokl bez hlavice hlavice.

Hádám, že jde o svoz odkudsi z míst, kde kříže stály před svým takřka zánikem. Ovšem informace o tom, kdo kdy proč co se týče jejich vzniku, a stejně tak kdo kdy proč v souvislosti s jejich novým umístěním, ta zřejmě zmizela kdesi v nenávratnu (alespoň virtuální svět na netu a strejda google neví nic).

V trávě stojí polámaná a obrostlá základna čtvercového půdorysu s širokou horní zakulacenou lištou. Na základně  stojí sokl, ve spodní části s nízkou kvádrovou hladkou patkou se zkosenou horní hranou. Nad ní zaoblená lišta, v ní tenký podstavec, na němž je samotný sokl. Projmuté boky jsou na čelní stěně tvarovány do volut. Mezi spodními (většími) se klene girlanda, pod níž je reliéf kříž – kotva – srdce. Nad girlandou rytý nápis:

Errichtet zur Ehre Gottes // von // Anton u. Maria // Zimmermann // in Merunitz // 1868

V horní části místo volut kolečko, kolem něhož procházejí rohy rámu nápisového pole. Přední horní hrana soklu uražená. Vrchní plocha porostlá mechem a lišejníkem, uprostřed zbytek kovového čepu, který zřejmě kotvil chybějící hlavici.

Series Navigation<< Kříž v parku v ulici Ke Kostelu ve VtelněKříž vlevo u zadní strany kostela svatého Stanislava v Měrunicích >>
Tagy