weby pro nejsevernější čechy

Kříž u silnice severovýchodně od Horního Týnce

U silnice mezi Horním Týncem a Lovečkovicemi stojí v trávě za krajnicí kříž.

Nedaleko stromu se směrem do přilehlého pole/pastviny kácí sokl s kovoým křížem. Širší hranol základny s obdélným půdorysem má zkosenou horní hranu, na ní pokračuje sokl který má na čelní straně dva vyhloubené výklenky. Spodní je cca čtvrtinový, lemovaný „obrazovým“ rámem. Vrchní má lem reliéfní, ornamentový, v horní části hladký a svedený do malé špice. V jeho spodní části jsou patrné poslední zbytky vytesaného nápisu, dnes již nečitelného. Na rozšířené hlavici s vrchní vlnovkou je zdobná oblouková základna kříže. Ve spodní širší části jsou postavy Kalvárie (Panna Maria, Máří Magdaléna a sv. Jan Evangelista), kříž je na čelní straně zdoben rostlinným reliéfem. Nad postavami je kruhová deska, lemovaná věncem. Konce břeven ozdobeny reliéfním rozšířením, nad hlavou Krista cedule INRI a v místě křížení břeven zezadu umístěna paprsčitá svatozář. Jinak se mohu jen opakovat – neumím o kříži zjistit nic bližšího.

Series Navigation<< Kříž na návsi v Horním TýnciKříž ve Lhotsku >>
Tagy