weby pro nejsevernější čechy

Kříž u silnice na západním okraji Křesína

U silnice č. 246 na západním okraji Křesína, kde odbočuje polní cesta na přilehlé pozemky, stojí kamenný kříž.

Ač už se jedná o dnes jiný okres než blízké kříže u Želevic nebo v Košticích, typově jde stále o stejný vzor, lišící se jen v detailech (i proto je text v Památkovém katalogu částečně shodný).

Kříž je kulturní památkou:

Krucifix je dokladem lidové zbožnosti. V dolní části hranolového soklu jsou české nápisy – o zhotovení kříže a citáty z bible. Kříž má ramena zakončena do stylizovaného trojlistu, Kristovy nohy jsou netypicky přeloženy levá přes pravou.

Jak nás informuje rytý nápis na památce, kříž nechali zhotovit Ignác a Rozálie Klímovi, kteří tak vyplnili poslední vůli křešínského souseda Norberta Bulandera.

Podle datace uvedené na soklové části podstavce pochází dílo z května r. 1833. V císařském otisku mapy stabilního katastru z r. 1843 i v indikační skice z let následujících je kříž zanesen. Z terénního památkového průzkumu se dozvídáme, že v r. 1967 byl objekt zvětralý. V r. 1974 je konstatováno, že je neudržovaný. Neplatné souhrnné rozhodnutí ONV z r. 1987 o zrušení památkové ochrany konstatuje, že byl kříž zničen při autohavárii. Tuto informaci, kromě fotografií z r. 2005 a následujících, vyvrací skutečnost sama. Kříž byl nedávno, někdy mezi lety 2008-2019, zřejmě spolu s křížem na východním okraji vsi obnoven, avšak značně neuměle, části nápisů a profilací byly zatřeny.

Kamenný kříž s ukřižovaným Kristem stojí na západním okraji vsi Křesín, při silnici na Koštice u odbočky polní cesty. Jde o rovinný terén, objekt má za sebou pole, čelem se obrací podél silnice k jihovýchodu, k obci. Severovýchodně od kříže přes polní cestu se nachází poslední usedlost č. p. 115.

Památka se skládá vyššího protáhlého podstavce s nápisy v dolní partii a na soklovém nástavci osazeného nevelkého kamenného kříže s korpusem Ježíše Krista. Celé dílo je zhotovené z pískovce. Po poslední obnově je objekt polychromován bílošedým a tmavošedým patrně vápenným nátěrem, litery nápisů jsou obtaženy šedočernou barvou. V nice dříku podstavce je umístěna vázička s umělými květinami a nádobka na světlo, což svědčí o aktivním užívání kříže.

Soklová část podstavce má prostý hranolový tvar. Na její čelní stěně a stěnách bočních jsou vyryty nápisy, zadní stěna je hladká. Na soklovou část navazuje užší dřík, oddělen je drobnou ustupující profilací. Dřík podstavce má svisle hranolový tvar přibližně čtvercového průřezu, jen z čelní stěny vystupuje mělký rizalit. V jeho středu je umístěna obloukem zakončená nika s profilovaným ostěním. Pod nikou je svěšena reliéfně vyvedená čabraka se střapcem. Boční stěny jsou zdobeny obdélnými zrcadly, jen v obrysu vykrojenými, s dovnitř zaoblenými rohy. Dřík je obepnut v horní partii drobným profilovaným prstencem. Ukončující deska má římsovou profilaci, která ze tří pohledových stran přesahuje před dřík. Na čelní stěně je římsa vzedmutá do segmentového oblouku. Římsová ukončující deska přechází plynule v soklový nástavec, na němž stojí kamenný kříž s korpusem Ježíše Krista. Kříž je jednoduchý latinský, jeho ramena jsou zakončena liliově. Kristus má ruce rozepjaté do širokého Y, hlavu skloněnou k pravému rameni, hledí přímo dolů. Na hlavě má posazenou masivnější trnovou korunu. Bederní rouška je přepásána provazem, její cípy volně splývají podél pravého Ježíšova boku. Na těle je patrný obrys hrudního koše. Nohy jsou překříženy levá přes pravou. Postava je strnulá. Nad hlavou Ježíše Krista je iluzivně připevněn zřasený a natržený list se zkratkou INRI.

Památka dotváří charakter krajiny. Biblické citáty jsou dokladem obnovované písmácké tradice.

Nápisy:

  • PONJZIL SE POSLUSNÝ BYW AŽ DO SMR / TI, A TO SMRTI KŘJ / ŽE SW. PAWEL / K FIL P W 2 K. 8 W. (čelní stěna soklové části podstavce)
  • WEZMETE GHO ME / NA SE A VČTE SE / O__ ___ _ NALE / Z____ ____CINU / TI DUŠEM _____ / MATT 11 29 (pravá boční stěna soklové části podstavce)
  • IGNÁC A ROZALIE KLIM / _WY PLNIWŠE WŮLI / POSLEDNJ NORBER / TA BULANDRA SAU / SEDA KRZESYNSKE / HO POSTAWILI TEN / SWATY KRZJZ W / MESICI KWĚTNU 1833 (levá boční stěna soklové části podstavce)

U nápisů platí totéž, co jsem uvedl u předchozích křížů – vypadají, jak kdyby je tesal podle předlohy někdo kdo buď neuměl vůbec číst a psát; nebo někdo, kdo neuměl česky. Stranově převrácené N, někde chybí mezery mezi slovy, ta jsou nesmyslně rozdělena mezi řádky…

Series Navigation<< Kříž u silnice na východním okraji KřesínaKříž na rozcestí u železniční trati severně od Želevic >>
Tagy