weby pro nejsevernější čechy

Kříž na rozcestí u domu čp. 23 v Panském

U rozcestí naproti domu čp. 23 v Panském, kde prochází žlutá turistická značka od vlakové zastávky směrem pod Vlčí Horu, stojí mezi stromy kříž.

Ač opravený, ač na exponovaném místě, patří do velké množiny těch, o nichž se nedá nikde nic objevit.

Základnu tvoří věnec čtvercového půdorysu, vyskládaný z velkých žulových kostek, spojených maltou. Druhé patro tvoří pískovcové bloky spojené kovovou skobou, s mírně přesahující horní zaoblenou římsou. Na něm stojí sokl, ve spodní části širší, odstupňovaně se v horní části na čelní a bočních stranách zužující (zadní strana plochá, hladká, s rytým, takřka nečitelným nápisem). Vlastní tělo soklu se směrem vzhůru mírně zužuje, na čelní straně má vystouplé obdélné zrcadlo. Masivní hlavice, seskládaná z několika postupných říms, má vrchní část zakončenu nízkým useknutým jehlanem, v němž je zasazen kříž a kovový hák s lucernou. Kříž je z pohledové strany dřevěný, zjevně nový, místo ukřižovaného Krista má v místě křížení trámů jen jeho obličej s trnovou korunou a svatozáří. Až pohled ze zadní strany odhalí, že dřevo kryje původní kovový kříž i s ozdobami. Podpírá ho vzpěra, uchycená do vrchní části zadní strany soklu na úrovni hlavice.

Za křížem je mezi stromy zbytek kovového plůtku, částečně zarostlého do kmenů, částečně vyvaleného. Plocha od základny kříže ke stromům je vysypána kačírkem.

Series Navigation<< Kříž u silnice z Brtníků na Vlčí horu před domem čp. 263Kříž u domu čp. 21 v Panském >>
Tagy