weby pro nejsevernější čechy

Kříž na rozcestí polních cest severně od Radvance

U rozcestí severně od Radvance, kde se kříží zelená turistická značka od Havraních skal s modrou mezi Radvancem a Údolím samoty, stojí kříž.

O kříži na webu Spolku Drobné památky severních Čech:

Kříž stojí pod lipami na levé straně silničky asi 400 m severně od Radvance u odbočky k hájovně a do Údolí samoty.

Na kamenném fundamentu stojí podstavec obdélníkového půdorysu, který je v horní části římsovitý a na přední straně má mělký výklenek se 6 otvory po osazené desce. Ve výklenku je nečitelný rytý nápis. Sokl má na přední straně vystouplou obdélníkovou plochu s rytým nápisem, po stranách jsou vystouplá pole s patkou. Hlavice je nová, římsovitá se širokým stupněm nahoře. Do hlavice je osazen nový mohutný kovový kříž s korpusem Krista.

Oprava kříže, 15. října 2006: Před opravou chyběla hlavice a dolní stupeň soklu byl neodborně opraven betonem, kříž chyběl. Při opravě byla odstraněna neodborná vysprávka, osazena nová hlavice a osazen nový kříž. Kříž dodal pan Jíša, chalupář z Radvance, a hlavici zhotovil Martin Mikolášek ze Svoru. Náklady na opravu zaplatil Obecní úřad v Radvanci.

Stav kříže před opravou:

Aktuální stav lze asi vyjádřit slovy zatím drží… Fundament kříže je plošině u silničky, která je umístěna ve svahu a ze zadní strany podepřena kamennou zídkou. Terén ale zřejmě pracuje a sokl kříže je silně nahnutý směrem od silnice. Povrch soklu zvětrává, písmena nápisu na obdélné ploše čelní strany soklu mezi reliéfními sloupy jsou už takřka neznatelná. Opora kříže po opravě nerespektuje původní stav – trubka je opřena o zadní stranu soklíku. Na zadní straně soklu jsou znatelné vyspravené dva otvory po kotvení té původní, zjevně mnohem masivnější.

Series Navigation<< Kříž u silnice z Mařenic do TrávníkuKříž před kostelem svatého Prokopa v Jablonci nad Jizerou >>
Tagy