weby pro nejsevernější čechy

Kříž na rozcestí v Sutomi

Na rozcestí v Sutomi (část Třebenic), přes které vede červená turistická značka (Zlatá stezka Zemí hradů) stojí kříž.

Veškeré dostupné popisy místa se věnují zcela jiným artefaktům, tudíž nezbývá než opět vyjít z vlastního pozorování.

Na travnaté ploše původně mezi dvěma lipami (dnes je na místě jen jedna) v místě křížení silnice, procházející obcí z Vlastislavi na Březno, s vedlejší komunikací, směřující ke hradu Košťálov, nízký schodový stupeň, před ním ještě jeden menší. Na základně stojí sokl, ze zadní strany jednolitý a hladký. Boky a čelní strana tvarovány – nízká kvádrová základna má na všech 3 stranách rytý obrys menšího obdélníka s vykrojenými rohy. Na horní straně kvádru dvě dvojité oblé lišty, nad nimi dva stupně, natřené stejně jako vlastní sokl na bílo. Sokl má taktéž na všech 3 stranách rytý obdélníkový obrys s vykrojenými rohy. Na čelní straně má obrys oblouk v horní hraně a nepatrné zbytky čehosi, co snad býval rytý nápis. Sokl zakončuje mohutná přesahující stupňovitá hlavice, nesoucí kvádřík, na němž je projmutá základna kovového kříže. Ten není v ideálním stavu – ve spodní části chybí levá část lyry, v jejímž středu je rostlinný reliéf. Kříž je pokryt příčnými vruby. Konce břeven jsou rozšířeny a vyplněny rostlinným motivem. Malý květ je i nad hlavou Ukřižovaného v místě křížení trámů.

Povrch kříže je zvětralý, místy odrolený a popraskaný. Hlavice je porostlá mechem.

Series Navigation<< Kříž na návsi v HavraniKříž nad železniční tratí nedaleko zastávky Třebenice město >>
Tagy