weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž východní části hřbitova v Lovosicích

Na hřbitově v Lovosicích stojí na křižovatce cest centrální hřbitovní kříž.

Na vydlážděné křižovatce dva schodové stupně z kamenných kvádrů, spojených kovovými sponami. Na nich nízká kvádrová základna obdélného půdorysu s mírně sešikmenou horní hranou, na ní profilovaná lišta, na které stojí nízký masivní sokl s obdélným vybráním na čelní straně, v němž je kamenná deska s nápisem: Syn člověka nepřišel / aby mu bylo slouženo / nýbrž aby sloužil / a dal život svůj / na vykoupení za mnohé / Mk. 10. 45. Na další profilované liště, orientované opačně vůči spodní, je hlavice s mírným jehlanem na vrchní straně, v němž je v patce ukotven mohutný kovový kříž. Základna je prošroubovaná, ve spodní části je rozšíření se zkosenými rohy a vpadlým zrcadlem se zdobnými rohy. Kříž má hrany projmuté do oblouku, břevna jsou poblíž křížení ozdobena „trny“. Nad hlavou ukřižovaného Krista v místě křížení břeven malá vpadlá ploška neznámého účelu, na vrchu kříže praporek INRI.

Series Navigation<< Centrální kříž západní části hřbitova v LovosicíchFiedlerův kříž severozápadně od Jetřichovic >>
Tagy