weby pro nejsevernější čechy

Kříž v Mostecké ulici ve Vtelně

U křižovatky ulic Mostecká a Pod hrází ve Vtelně (místní část Mostu) stojí pozůstatek kříže.

V trávníku před plotem stojí nahnutý prázdný sokl. Na základně (vyšší kvádr obdélného půdorysu) stojí druhý, o něco menší kvádr se zkosenou horní hranou. Na něm je umístěno tělo soklu, také obdélného půdorysu. Na čelní straně mělce vyhloubený takřka čtvercový výklenek s horní hranou upravenou do trojúhelného štítu. Prázdný – možná v něm kdysi býval nějaký nápis, ale není po něm ani stopy. Na vrchu soklu jehlancová hlavice, oddělená od těla odstupňovanými profilovanými lištami. Olámané rohy, popraskaná, porost lišejníky. V zarovnané horní ploše nepatrné stopy po dnes neexistujícím kříži.

Series Navigation<< Kříž v zahradě u domů čp. 217 a 218 v ulici Ke Kostelu ve VtelnuKříž v parku v ulici Ke Kostelu ve Vtelně >>
Tagy