weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova ve Velkém Grunově

Ukryt mezi vzrostlými stromy před hřbitovní kaplí stojí centrální kříž hřbitova ve Velkém Grunově.

Nízká základna čtvercového půdorysu, na ní dvojitá odstupňovaná patka soklu. Následuje užší vlastní tělo s obloukovým mělkým výklenkem na čelní straně – byl-li tu nápis, nezůstala po něm stopa. Následuje přesahující hlavice s nízkým podstavcem kovového kříže. Kříž má ve spodní části kolem trámu dva sloupky, nesoucí trojúhelníkový štít, nad nímž pokračuje tělo kříže, tvořené mezi okraji reliéfními květy. Místo obvyklejší nápisové destičky je pod nohama Krista paprsčitá svatozář. Nad hlavou ukřižovaného cedulka INRI. Konce břeven ozdobeny rostlinnými motivy. Kříž je ze zadní strany podepřen vzpěrou, ukotvenou do soklu.

Series Navigation<< Kříž před mostkem na rozcestí u domu čp. 60 v ŠidlověKříž u rozcestí cest mezi Kamenicí u Zákup a Pertolticemi pod Ralskem >>
Tagy