weby pro nejsevernější čechy

Kříž v zahradě na rozcestí u domu čp. 341 v Království u Šluknova

U vedlejší komunikace souběžné s hlavní silnicí, která vede v Království u Šluknova podél Rožanského potoka, stojí na rozcestí za plotem zahrady poblíž domu čp. 341 kříž.

I v tomto případě lépe řečeno torzo kříže. Za plotem se dochoval jen samotný sokl (zřejmě žula).

V trávě za plaňkami stojí jen samotný podstavec, po kříži nezůstala ani stopa. V terénu základna jehlancového tvaru, na níž sedí širší patka soklu. Následuje vlastní kvádrové tělo, které má na čelní straně vystupujícím rámem ohraničenou tmavou obdélnou nápisovou desku. Jednoduchá masivní hlavice je od těla oddělena nízkým projmutým stupněm, vrch tvoří jehlan, v jehož středu byl kdysi zasazen kříž. Základní tvar soklu je sice zachovalý, ale na povrchu je plno lišejníků.

Nápis je čitelný jen zčásti, google na základě podoby pomohl jen částečně, takže bez záruky:

Ich danke dir Herr Jesu / Christ / Dass du ihr uns gestorben / bist / Lass deine bitre / radespein / Nicht an uns verloren / sein / 1921

První část textu je podobná citaci z evangelia „Wir danken dir, Herr Jesu Christ, / dass du für uns gestorben bist“, zbytek textu se mi objevit (rozkódovat a opravit) nepodařilo-

Series Navigation<< Zeckelův kříž u polní cesty mezi Šluknovem a Novým HraběcímKříž u silnice poblíž domu čp. 46 v Království u Šluknova >>
Tagy