weby pro nejsevernější čechy

Kříž před kostelem Narození Panny Marie v Dubnici

Před kostelem Narození Panny Marie v Dubnici vlevo od schodiště stojí u pomníku obětem 1. a 2. světové války také kamenný kříž s Kristem.

Stejně jako o řadě dalších, ani o tomto kříži nejsem schopen najít podrobnosti, které by o kříži něco zajímavého prozradily. Zbývá tedy jen viděné a zdokumentované:

Na novodobé základně u kamenné zdi stojí sokl kříže. Vysoká hranolová patka s hladkými stěnami, dvojitou římsou na horní hraně a vybráním na kolmých hranách. Vlastní tělo soklu je na stranách ozdobeno ve spodní části volutami, na čelní straně zahloubené zrcadlo s rámem, lemované vrypy. Na spodní straně rohy ujmuté, na horní straně oblouk. V zrcadle špatně čitelný rytý nápis. Na bocích soklu zrcadla stejného tvaru jako na čelní straně, ale pouze rytá v obrysu. Na zadní straně soklu rytý obdélník se zaoblenou horní stranou, v něm rytý nápis, obsahující letopočet 1796. Na soklu nasazená mohutná hlavice, tvarovaná do oblouku. Na čelní straně mušle, vrchní hrana hlavice nese několikrát odstupňovanou římsu. Na hlavici masivní kamenný kříž s Kristem, konce břeven zdobeny trojlístkem.

Dodatečně jsem o kříži našel záznam na webu Spolku Drobné památky severních Čech:

Na podzim 2002 byl obnoven kamenný kříž z roku 1795, který byl rozvalen u tzv. Hekovy lípy – u polní cesty mezi Dubnicí a Postřelnou. Kříž byl zrestaurován a znovu postaven na novém místě v obci před pomníkem padlým pod kostelem. Část nákladů se podařilo získat z grantu Libereckého kraje a část nákladů zaplatila obec Dubnice. Obec dala k dispozici také techniku nutnou k převozu a vztyčení památky. Památku opravil Mgr. Vladimír Žák.

Series Navigation<< Kříž na jihovýchodním okraji DubniceDřevěný kříž s Kristem za kostelem Narození Panny Marie v Dubnici >>
Tagy