weby pro nejsevernější čechy

Kříž u kostela svatého Michaela v Nové Roli

Na ploše bývalého hřbitova kolem kostela svatého Michaela v Nové Roli stojí kříž.

Překvapivě k tomu, kolik pozornosti je věnováno samotnému poměrně nenápadnému, leč významnému kostelu, o artefaktech v jeho okolí nikde ani zmínka.

Jihozápadně od lodi kostela stojí pod vzrostlou břízou kříž. Poměrně nízký jednostupňový sokl obdélníkového půdorysu má nízkou odsazenou patku. Horní část tvoří široká hlavice s oběžnou oblou lištou a dvojitě odsazenou zužující se částí, do níž je vsazen mohutný barevný kovový kříž. Ve spodní části rozšíření s reliéfem anděla s na prsou zkříženýma rukama. Nad postavou rostlinné motivy, přecházející do těla kříže. Nad andělem okrouhlá deska rámovaná girlandou nese nápis KYRIE ELEISON. Tělo kříže vyplněno rostlinným reliéfem – zřejmě vinná réva. V místě křížení břeven rozšíření, ze zadní strany paprsčitá svatozář. Konce břeven zdobeny složitým trojlístkem, ve vrcholu kolmého břevna hlavička andílka.

Series Navigation<< Kříž u rybníčku naproti domu čp. 109 v RybništiBoží muka u kostela svatého Michaela v Nové Roli >>
Tagy