weby pro nejsevernější čechy

Kříž u místní odbočky blízko domu čp. 250 v Brtníkách

V místě, kde ze silnice 256 blízko domu čp. 250 v Brtníkách  odbočuje mezi domy místní komunikace, stojí kříž.

Lépe řečeno – to, co z něho aktuálně zbylo. Archivní fotky ukazují kříž kompletní a zcela jinak natočený. Na mapy.cz je označen jako kříž u Hentschel-Schmiede, na regionálním webu je popsán jako kříž u zbouraného domu čp. 187.

Foto ve fotogalerii mapy.cz
Foto z webu Drobné památky (https://www.drobnepamatky.cz/files/2016/stare-krecany-ku-brtniky-16633.jpg)

Jak je z fotografií vidět, minimálně do roku 2016 byl sokl nápisovou deskou otočen k silnici a nesl mohutný zdobený kovový kříž. Dnes je sokl pootočen o 90 stupňů, nápis v kartuši je sice opraven (Gelobt // sei Jesus // Christus – Chvalte Ježíše Krista) a v patce soklu je vidět vyrytý letopočet MDCCCXI (1811), po kříži však zbyla jen velká díra v hlavici a po podpěře jen rezavá skvrna na zadní straně soklu.

Sklon terénu je vyrovnán kamennou základnou čtvercového půdorysu. Na ní stojí sokl, ve spodní části ve tvaru krychle se složitě profilovanou čelní stranou, nesoucí vystouplé obdélné zrcadlo s výše zmíněným letopočtem. Nad mírným zúžením pokračuje tělo soklu obloukovým rozšířením, pokrytým reliéfy listů (pštrosích per?), nad ním pak na čelní straně nápisová kartuše, věnčená girlandou s mašlí v horní části. Na bocích rytý obrys zrcadla se zaoblenou horní stranou, nad nimi malá voluta. Hlavice sloupu oblouková, v něm výše zmíněná mašle girlandy. Přes oblouk hlavice soklík chybějícího kříže, v němž je výše zmíněná díra. Kde je kříži konec, kdo ví.

Series Navigation<< Kříž u domu čp. 184 v BrtníkáchKříž před zaniklým kostelem svatého Martina v Brtníkách >>
Tagy