weby pro nejsevernější čechy

Kříž nad železniční tratí nedaleko zastávky Třebenice město

Na rozcestí několika místních komunikací u podjezdu pod silnicí č. 15 za železniční tratí nedaleko zastávky Třebenice město stojí kříž.

Kříž není v dobré kondici – respektive jeho sokl. Praskliny, vydrolená místa, viditelně neodborné opravy některých míst. S jeho stavem ostře kontrastuje kovový kříž – dojem potvrzují fotky na webu Drobných památek z roku 2017, kdy tu stál jen holý sokl. Kříž je novodobý a je to na ně vidět. Čistá pásovina, a zcela hladká a naleštěná figura ukřižovaného Krista, která nejspíš také není původní.

Sokl má zvláštní tvar – štíhlý a vysoký, a především zaujme patka kříže. Nic podobně tvarovaného jsem asi ještě neviděl.

Kříž je otočen k příchozím zadní stranou – čelem do luk (snad bývalých polí), směrem k těm, kdo do Třebenic přicházejí zpod Košťálova.

V trávě širší dvoustupňová čtvercová základna, na ní vlastní sokl, také o dvou stupních, směrem vzhůru se zužující. Ve spodní části jsou ozdobné „vrypy“ (neznám odbornou terminologii), na horní části na přední straně je patrný letopočet 18?6, nad ním iniciály. Sokl je ale silně omšelý a na mnoha místech popraskaný, takže určovat něco bližšího je nad mé síly. Na horní straně soklu je osazena hlavice, od spodní římsy se obloukem rozšiřující k nosné desce, zdobené ornamentem. Na ní stojí výše zmíněná patka kříže, mající tvar snad houslí, snad kytary – ze spodní zaoblené části vycházejí dva naznačené sloupky, svou rozšířenou částí pokračující vzhůru k nosné ploše kříže. Ta je oddělena jednoduchou lištou, pod níž je jednoduchý ornament. Na této patce je vydrolená část „zamázlá“ jakousi cementovou hmotou. Jak výše řečeno, kříž s Kristem je novodobý.

Series Navigation<< Kříž na rozcestí v SutomiKříž u kostela Narození Panny Marie v Třebenicích >>
Tagy