weby pro nejsevernější čechy

Kříž na fasádě kostela svatého Antonína Paduánského v Košticích

Na západní fasádě kostela svatého Antonína Paduánského (na trojbokém presbytáři) v Košticích je umístěn dřevěný kříž.

Na zadní straně kostela prostý dřevěný kříž. Pokud mám vycházet z dosavadních zkušeností, bývají takto zvnějšku upevňovány kříže tzv. misijní. O tomto konkrétním však v žádném dostupném popisu kostela ani slovo. Kříž byl na svém míst dle dostupných zdrojů již před rekonstrukcí kostela:

Series Navigation<< Kříž na rozcestí u železniční trati severně od ŽelevicKříž na rozcestí západně od nádraží Koštice >>
Tagy