weby pro nejsevernější čechy

Kříž na rozcestí severně od Semče

Severně od obce Semeč, v místě, kde ze silnice do Třebívlic odbočuje polní cesta, stojí kamenný kříž.

Není to kříž v tom obvyklém chápání – sice „počátek“ soklu vypadá jako u běžných polních křížků, jenže tady navazuje vysoký sloup, jakási kombinace božích muk a malé výklenkové kapličky…

Před stromy, které rostou podél silnice, je v trávě u rozcestí zarostlá základna čtvercového půdorysu. Na ní nízká patka se šikmou horní hranou, následuje o něco užší a vyšší druhý stupeň, a na něm základnový sokl. Všechny strany hladké, na horní hraně jedna širší a dvě úzké lišty. Na soklu stojí kvádrový sloup, v jehož čelní straně je nika s reliéfem. Kříž bohužel není evidovanou památkou, takže se nedají najít žádné podrobnosti, pouze zde -> je zmínka, že by mělo jít o „kamenný křížek s reliéfem panny Marie na fundamentu u výjezdu na Třebívlice“. Sloup je ukončen silnou deskou, na níž stojí hlavice, nesoucí jednoduchý kříž. Oč prostší kříž, o to zdobnější samotná hlavice. Směrem vzhůru se rozšiřuje, na hranách je zdobena volutami, na prohnuté stěně je na všech 4 stranách v horní části reliéfní květina. Horní část ozdobena jemným zubořezem, nad nímž je nízká deska.

Series Navigation<< Kříž u domu čp. 30 v DěčanechKříž v Semečské ulici v Třebívlicích >>
Tagy