weby pro nejsevernější čechy

Kříž na rozcestí ve východní části Lounek

Na rozcestí několika místních komunikací ve východní části Lounek stojí u rohu domu kříž.

Kříž poněkud nezvyklý. Sokl vypadá jako hrubě opracovaný monolit, jeho tvary kromě kvádrové základny jsou v podstatě jen naznačeny, hrany ze všech stran „omleté“. V horní části zužujícího se soklu je vpředu nahoře zaoblený prázdný výklenek. Celý sokl je nabílen s výjimkou horní plochy, v níž je vsazen kovový kříž. Na vsazeném dlouhém čepu je připevněn kříž tvořený „obrysem“. V místě křížení břeven kovová reliéfní květina se zbytky paprsčité svatozáře, na levém obryse pod ní jakési tvarované zesílení. Konce břeven tvarovány a zdobeny rozvilinou. Jak je z fotografií vidět, je to s křížem, o němž nikde ani slovo, poněkud nahnuté…

Series Navigation<< Kříž na rozcestí ve VetléCentrální kříž hřbitova Chodouny-Lounky >>
Tagy