weby pro nejsevernější čechy

Kříž na východním okraji Labské Stráně

U autobusové zastávky na východním okraji Labské Stráně stojí na trávě u plotu živých keřů kříž.

Jedná se o docela netradiční kříž – na soklu je totiž kříž v dřevěném „přístřešku“. Jak už to bývá, nedá se o něm vlastně nic najít, pouze v dokumentu PROGRAM ROZVOJE OBCE LABSKÁ STRÁŇ, schváleném 29.6.2017, je zmínka že byl kříž „nedávno“ restaurován.

Na čtvercové kamenné základně stojí vysoký členěný sokl. Širší spodní část je nízká, se zkosenou horní hranou a menší římsou. Kvádrový sokl má úzkou římsu ve spodní části, další jej dělí v cca 1/5 výšky. Ve vyšší spodní části je na čelní straně ovál s nápisem, rámovaným shora věncem. Nad ním je v nižší části malý ovál, tvořený věncem, v němž je kalich. Na levém boku dole váza s květy, nahoře girlanda. Na pravém boku opět váza, ale s jinou kyticí, nahoře opět girlanda. Na zadní hladké straně je otvor po podpírací tyči kříže a nápis (snad) „Johannes // Hegenbarth // Ano 1841“.

Na soklu široká, několikrát odstupňovaná hlavice. V ní zasazen zjevně nepůvodní, hmotou neodpovídající kříž s Kristem, který je zezadu kryt bedněním, tvarovaným do pavézy, shora kryté jednoduchou stříškou.

Series Navigation<< Kamenný kříž u kostela sv. Vavřince v Novém BydžověZelený kříž mezi Brtníky a Hrazeným >>
Tagy