weby pro nejsevernější čechy

Kříž u cesty z Jítravy na Bílé (Sloní) kameny

Na trase červené turistické značky z Jítravy na Bílé (Sloní) kameny, souběžné s naučnou stezkou Lužické a Žitavské hory, stojí poblíž parkoviště u silnice E422/13 kříž.

K mému velkému překvapení jsem nedokázal o kříži, který býval jen torzem, najít žádnou zmínku ani na webu o Lužických horách, ani na webu Drobných památek severních Čech. Identifikoval jsem ho na mapách.cz, které ukazují, že někdy mezi roky 2018 a 2020 prošel důkladnou renovací:

Foto z 22. 10. 2020 na mapy.cz po rekonstrukci

V roce 2013 byl jeho stav neradostný.

Nakonec se mi podařilo vyštrachat nedatovanou zprávu na webu obce Rynoltice:

Obnova kamenného podstavce s litinovým křížem na p.p.č. 892, v k.ú. Jítrava

Podstavec kříže stojí v zatravněném rovném terénu na okraji pole ve volné krajině u cesty směrem k Bílým kamenům nedaleko obce Jítrava na širokém kamenném stupni s jednoduše profilovanou podstupnicí. Základ tvoří pískovcové kvádry. Podloží podstavce bylo zcela zdeformováno, zčásti pohlceno a vyzdviženo kořenovým systémem vzrostlého stromu přímo za podstavcem. Podstavec byl vykloněn dopředu a doprava, dřík podstavce navíc významně vyosen, celý objekt byl nestabilní.

Restaurátorský záměr zahrnoval rekonstrukci celého objektu do hypoteticky původního stavu s doplněním všech částí podstavce a jeho přeosazením. Litinový kříž dochovaný v torzu byl předán restaurátorovi obecných kovů a doplněn o navařený odlitek podle původního vzoru.

Celý projekt byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje částkou 101.846,99 Kč. Celkové výdaje projektu činily 145.495,70 Kč.

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova v MilíříchKříž u cesty k bývalému koupališti ve Svoru >>
Tagy