weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova v Měrunicích

Jihozápadně od obce Měrunice u silnice, vedoucí směrem na Žichov, je hřbitov, na němž stojí dřevěný centrální hřbitovní kříž.

Prostý trámový kříž osazený na kamenné desce čtvercového půdorysu, silně omšelý, s velikostně neodpovídající figurou ukřižovaného Krista. Toť vše.

Series Navigation<< Kříž v Lipové ulici v LibčevsiCentrální kříž hřbitova v Libčevsi >>
Tagy