weby pro nejsevernější čechy

Kříž u silnice 13 západně u Huntířova

Na kraji silnice 13 (E442) z Huntířova na Ludvíkovice západně od hlavní křižovatky v obci stojí torzo kříže.

V travnatém prostoru mezi silnicí a obřím parkovištěm u zdejšího motorestu je v klesajícím svahu zbytek po kříži.  Z terénu jen částečně vykukuje základna, zřejmě čtvercového půdorysu (většina je překryta drnem a travou). Na odhalené straně od silnice je barvou číslo 521, roh u něho je uražen. Horní strana základny je zaoblená, za mělkou ryskou následuje projmutí k vyvýšené ploše základny. Na ní stojí kvádrový sokl obdélného půdorysu, vyosený a posunutý částečně směrem vzad. Na zadní hladké straně nepatrné zbytky vzpěry, která procházela hlavicí a držela chybějící kříž. Na bocích rytý obrys zrcadla s vykrojenými rohy. Na čelní širší straně je nad zrcadlem, které je vpadlé, silně omšelý reliéf překřížených ratolestí. V ploše zrcadla jsou otvory, které nejspíš přidržovaly nápisovou desku. Silně poškozená hlavice je na zadní straně hladká, jen se zmíněnou stopou vzpěry, ostatní strany nesou vespod zubořez, nad ním dvě rozšiřující se lišty směrem k římse, která nesla sokl kříže, ze kterého zbylo pramálo – kříž byl zřejmě vylomen při „sběru kovů“.

Series Navigation<< Kříž u silnice 13 východně u HuntířovaPozůstatek kříže v severní části Kamenické Stráně >>
Tagy