weby pro nejsevernější čechy

Kříž u křižovatky u domu čp. 51 v Lázních Libverda

Před plotem domu čp. 51 v Lázních Libverda poblíž křižovatky místních komunikací stojí torzo kříže.

Nízký zřejmě žulový sokl je poměrně silně poškozený.

V trávě těsně u plaňkového plotu sokl, který má spodní polovinu předělenu úzkou oběžnou zaoblenou lištou. V horní části je patrný mělký tvarovaný výklenek se dvěma otvory po úchytech – zřejmě tu bývala nějaká nápisová nebo obrazová destička. Tato část soklu je oddělena dvojitou lištou. Spodní je zhruba stejná jako nižší oběžná, nad ní je druhá masivní, oddělující projmutou horní část soklu. V té je na čelní straně další mělký výklenek, se zaoblenou horní částí. Na vrchu soklu další dvojitá lišta, horní tvoří mírně vypouklou hlavici. V jejím středu nepatrný zbytek kovu a podélná puklina, sahající na bocích vrchní části soklu až do cca její poloviny.

Series Navigation<< Kříž u Libverdského potoka na východním okraji Lázní LibverdaBoží muka u cesty ke Královskému smrku u Dolského mlýna >>
Tagy