weby pro nejsevernější čechy

Kříž u rozcestí naproti domu čp. 261 v Mařenicích

V místě, kde z hlavní silnice v Mařenicích odbočuje cesta a žlutá turistická značka k vyhlášeným skalním reliéfům (Útěk do Egypta, Kamenný oltář) , je naproti domu čp. 261 kříž.

Web Spolku Drobné památky severních Čech informuje:

Kříž stojí na pravé straně silnice do Kunratic u Cvikova, naproti odbočce staré cesty, vedoucí kolem hájovny směrem na Třídomí a Kunratice.

Na nízkém soklu byla původně hlavice, která dnes chybí.

Oprava kříže, říjen 2004: Do dochovaného soklu kříže byl 30. října 2004 vsazen nový kříž, který vykoval Petr Císařovský z Olešna. Opravu zaplatil obecní úřad v Mařenicích.

Původní podoba křížku na webu Spolku

Kříž má vcelku nezvyklý obdélný půdorys. Spodní část zarůstá travou, která je až pod spodní částí soklu na patce. Pokud drny otrhat skončil neúspěšně, protože se na mne vyrojilo mraveniště… Na kvádrovém podstavci spodní nízká etáž, zakončená jednou oblou lištou a jednou projmutou. Vlastní tělo má na přední delší straně obdélníkovou plochu bez nápisu, věnčenou na horní straně girlandou. Tenká oběžná římsa odděluje horní část, na níž je přesahující podstava chybějící hlavice. Novodobý kříž je vsazen přímo do ní. Celý kříž je ošuntělý, místy omlácený, lišejníky rostou až na horní desce.

Series Navigation<< Gothův kříž v zahradě domu čp. 126 v MařenicíchKříž pod Botou u polní cesty jižně od Mařenic >>
Tagy