weby pro nejsevernější čechy

Kříž u domu čp. 214 v Dubnici

V Dubnici za plaňkovým plotem domu čp. 214 u silnice směrem na Stráž pod Ralskem stojí kříž.

Příliš blízko jsem se na průzkum ke křížku nedostal. Bránil ho pes, u něhož jsem si nebyl jist, zda dřív nízký plot překročí, nebo vyvrátí. Takže jen pár fotek z bezpečné vzdálenosti, rychlý pohled a pryč.

O kříži jako obvykle nikde nic k nalezení. Kámen je načervenalý, sokl nezvykle zdobný. Patka soklu je osazena v trávě na schodišťové základně. Na přední straně zřejmě ryté zrcadlo, horní hrana s několikastupňovou rozšiřující se lištou. Vlastní tělo soklu je na bocích rámováno volutami, na přední straně vespod vpadlý ovál s rámem a takřka nečitelným rytým nápisem. Nad ním velký obdélný mělký výklenek s třístupňovým rámem. Nad bočními volutami mělké výklenky se zaoblením na horní straně. Místo klasické hlavice tvoří vrchol soklu díl s velkým obloukem, na jehož čelní straně je několik stejným způsobem tvarovaných říms. Kříž zřejmě není původní, jedná se o jednoduchý artefakt z pásoviny, doplněný v místě překřížení břeven dráty, nahrazujícími obvyklou paprsčitou svatozář.

Series Navigation<< Dřevěný kříž s Kristem za kostelem Narození Panny Marie v DubniciKříž u silnice mezi Novou Oleškou a Starou Oleškou >>
Tagy