weby pro nejsevernější čechy

Kříž v ulici Tomáše Garrigue Masaryka v Šluknově

V ulici Tomáše Garrigue Masaryka v Šluknově nedaleko vlakového nádraží či sochy svatého Antonína Paduánského stojí opravený kříž.

V roce 2015 se o něm objevila zpráva na Výběžku, od té doby už poněkud sešel (přesto pořád vypadá velmi zachovale) a informační tabuli posprejovali místní „kulturní“ odborníci.

Na tabuli je dvojjazyčný text:

Investor: Město Šluknov v součinnosti se spolkem Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR o. s. ze Šluknova a finanční podpory Ústecké komunitní nadace, technická spolupráce – kameník Pavel Jiřena, umělecký kovář Josef Hercík, malíř Jiří Petrnoušek, Technické služby Šluknov s.r.o. a Odbor rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov

Křížek postupem času za neexistence jakékoli údržby chátral, až se dochovala ze železného kříže pouze hlavní nosná část bez postav světců. či okrasných doplňků. Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR o. s. ze Šluknova si vzalo za cíl obnovu a údržbu tohoto křížku.

Obnova křížku mohla být realizována díky finanční podpoře Ústecké komunitní nadace – příspěvek z oblasti podpory Moje obec, můj kraj, můj domov z prostředků společnosti CENTROPOL ENERGY a.s. se spolupráci s kameníkem Pavlem Jiřenou, uměleckým kovářem Josef Hercíkem, malířem Jiřím Petrnouškem, Technickými službami Šluknov s.r.o. a Odborem rozvoje a ŽP MéÚ Šluknov a organizaci realizoval spolek Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR.

Překlad citátu na soklu křížku:

Vy všichni,
kdo jdete
cestou kolem.

Pohleďte a vizte,
je-li jaká bolest,
jako bolest, jež trápí mne.

Pláč Jeremiášův

(Jeruzalémská bible, žalm 1:12)

Obnova křížku mohla být realizována díky finanční podpoře Ústecké komunitní nadace – příspěvek z oblasti podpory Moje obec, můj kraj, můj domov z prostředků společnosti CENTROPOL ENERGY a.s. Spoluprací výše uvedených osob a organizací realizoval spolek Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR o. s. ze Šluknova opravu křížku v tomto rozsahu: očištění a hydrofobizace žulového soklu a předstupňů, obnova původního nápisu, oprava a doplnění kovových částí kříže, obnova postav světců včetně jejich výmalby, arboristický zásah na stávají lípě velkolisté, výsadba nové lípy do míst již neexistující druhé lípy a úprava okolí křížku, vč. infotabule.

Celkový rozpočet akce: 45.000 Kč
Dotace Ústecké komunitní nadace: 34.000 Kč

Překlad citátu na soklu křížku:

Vy všichni,
kdo jdete
cestou kolem.

Pohleďte a vizte,
je-li jaká bolest,
jako bolest, jež trápí mne.

Pláč Jeremiášův

(Jeruzalémská bible, žalm 1:12)

Kříž stojí na dvou schodových stupních, před nimiž směrem k silnici je v terénu zapuštěn předstupeň. Spodní třetinu soklu tvoří širší kvádr mírně obdélného půdorysu, zakončený profilovanou lištou. Na vlastní těle soklu v přední části psaný nápis (překlad viz výše):

O ihr alle,
die ihr vorübergehet
am Wege.
Habt acht und schaut,
oh ein Schmerz gleich sei
meinem Schmerz.

Klagelied Jeremias

Nad ním je zbytek kovového čepu, zřejmě kdysi sloužícího pro zavěšení lampy. Hlavice soklu, tvořené trojitou postupně se rozšiřující římsou, je v těchto místech vyvedena do vysokého oblouku. Na vrchu je ukotvena kovová konstrukce, nesoucí siluetovou Kalvárii. Uprostřed kříž s Kristem, na jehož vrcholu je Boží oko. Vlevo Panna Marie, vpravo Jan Evangelista s kalichem v ruce. Kříž je podepřen ozdobnou vzpěrou, ukotvenou do hlavice.

Series Navigation<< Kříž na zahradě restaurace Chilis (čp. 184) v Lobendavské ulici v Dolní PoustevněKříž pod zámkem Skalka ve Vlastislavi >>
Tagy