weby pro nejsevernější čechy

Kamenný kříž u Lomnice nad Popelkou

Jižně nedaleko Lomnice nad Popelkou, na křižovatce cest na Tábor a do Obory u křížení modré a žluté turistické značky, stojí kamenný kříž s Kristem.

Na městském webu je o kříži info:

Kamenosochařské dílo lidového baroka z roku 1857 stojí na křižovatce cest na Tábor a do Obory. Znovuopravený kříž je zhotoven ze světle červeného pískovce. Autorem je pravděpodobně Josef Zeman z Tatobit.

Nízký sokl vynáší čtyřboký dřík, který je v horní části zakončen mohutnou volutovou římsou se soklíkem a vrcholovým křížem. Dřík podstavce je po stranách opatřen stlačenými volutovými křídly a na bocích jej zdobí reliéfy světců v mělkých nikách – sv. František z Assisi a sv. Anna. Římsa je zdobena hlavičkami andělů, reliéfem srdce a drobnou plastikou ležícího beránka. Kříž nese korpus ukřižovaného Krista. Na čelní straně soklu je v kartuši nápis: Ježíše všichni vzývejte a jej o lásku žádejte, hledejte jej co statek svůj, hledání lásku rozmnožuj.

Jedná se o kulturní památku, takže ještě Památkový katalog:

Pískovcový kříž stojí jižně od Lomnice, při rozcestí místních komunikací vedoucích na horu Tábor a do Obory. Bohatě zdobený kříž s nikou a reliéfy sv. Františka z Assisi a sv. Anny na podstavci pochází z roku 1857.

Kamenný kříž stojí při staré poutní cestě z Lomnice nad Popelkou na horu Tábor.

Základna podstavce kříže je z větší části zapuštěna v terénu, na ní spočívá nízký čtyřboký sokl ozdobený na čelní straně tesanou kartuší s nápisem. Štíhlejší hranolový dřík podstavce, dole ukončený volutovými křídly, má ve střední části mírně sražené svislé hrany zdobené rostlinným dekorem a je opatřen nikami. Niky z boků jsou hlubší a jsou v nich reliéfy sv. Jana a sv. Františka, nika v čele je mělká, opatřená zdobným rámováním a byl v ní umístěn nápis. Profilovaná hlavice dříku je poměrně mohutná, zdobená čabrakovým vzorem a reliéfem srdce uprostřed čelní strany, nahoře jsou volutová křidélka, která se uprostřed nad reliéfem srdce mírně vzdouvají. Nad místem setkání volutových vln leží na hlavici plastika beránka, z obou stran vedle beránka jsou umístěny plastiky okřídlených andílcích hlaviček. Mezi nimi potom je na užším podstavci vztyčen mohutný kříž s precizně plasticky provedenou postavou ukřižovaného Ježíše Krista. Skulptura je kvalitní kamenickou prací z roku 1857.

Dvě poznámky – po nápise v kartuši na čelní straně podstavce není ani stopy, pokud nejsem úplně slepý. A v prohlášení o kulturní památce se sice tvrdí, že jeden z bočních reliéfů je sv. Jan, nicméně nejen podle nápisu pod výklenkem jde o sv. Annu, jak správně uvádí web obce.

Series Navigation<< Kamenný kříž v Kyjích (u Jičína)Krucifix u kostela Narození Panny Marie v Hořicích >>
Tagy