weby pro nejsevernější čechy

Kříž na zahradě mezi domy čp. 413 a 78 v osadě Peklo u Raspenavy

Na zahradě u domu 78 v osadě Peklo (dnes součást Raspenavy), která je plná dřevěných čertovských soch, stojí bokem u stromu za plotem kříž.
Podle nápisu na soklu kříže jde o náhrobek. Nemám nejmenší tušení, ze kterého hřbitova (jestli tu nějaký býval či je přenesen zdaleka) a proč. Podle nápisu (přepis bez záruky) „Klara / Wöhl / aus Karolinental, / geb. Hübner, / gell.d. 27. Mai 1906 / im 82 Lebensjahr.“ jde o místní obyvatelku. Wiki uvádí, že jméno lokality se měnilo – Karolinenthal nebo Carolinenthal (1784), Karolinthal (1787), Karolinsthal (1790), až po Karolinthal (1834). Tento název platil do poloviny roku 1947, kdy byl na základě vyhlášky tehdejšího československého ministra vnitra Václava Noska změněn na Peklo.

Zda žila přímo v tomto domě, nebo tu žije někdo z příbuzných? Nebo jde jen o zachráněný artefakt (infocedule v centru popisuje, že celá řada domů od konce 2. světové války zanikla, a bylo by jich mnohem víc, nebýt chalupářů).

Na patce z imitace kyklopského zdiva patka soklu, na jejíž čelní straně pod mechy a lišejníky obdélná rámovaná plocha s vykrojenými rohy, prohloubeninou mně neznámého účelu a nápisem „Ruhe / Sanft“. Na zkosené horní hraně kvádrové tělo soklu, v čelní stěně rámovaný výklenek s nápisovou deskou (text viz výše). Na horní ploše kovový kříž, v jehož spodní ornamenty zdobené části stojí dva andílci. Nad nimi obdélná nápisová destička. Konce břeven zdobeny rozvětvenými ornamenty, na kříži visí Kristus.

 

Series Navigation<< Kříž Josefa Wildnera u RaspenavyKříž u kravína v osadě Peklo u Raspenavy >>
Tagy