weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova v Janovicích v Podještědí

Na nevelkém hřbitově v Janovicích v Podještědí se v jeho zadní části prosti vstupní brance nachází centrální hřbitovní kříž.

Na dvou schodových stupních (vypadají zcela nové) stojí několikapatrový mohutný sokl. Nejspodnější část je nezdobený kvádr, na něm o něco užší část se zkosenými zdobenými hranami a nápisem na čelní straně (Errichtet im Jahre 1923). Nejvyšší část je hojně zdobená, snad až novogotická – na čelní straně lomený oblouk, zkosené hrany se soklíky a mělkými nikami nesou v horní části propracovaný rostlinný reliéf. Zadní strana je hladká. Na tomto soklu stojí mírně v horní části ukosený podstavec se vsazeným kovovým křížem.

V nejspodnější části zkřížené cosi, na plné ploše rámované sloupky klečící anděl s trojicí květů (zvonů?) v pravé ruce, levou si podpírá bradu. Nad ním na hlavicích sloupu sedí andílci, jeden má nad hlavou zdvižený kalich, druhý věnec. Výlisek je shodný (ale zachovalejší) jako ten, který se nachází na kříži na rozcestí naproti domu 214 v Nových Křečanech.

Požádal jsem o pomoc Kláru Mágrovou (děkuji za ochotu a vyjádření):

Dole jsou zkřížené pochodně ovázané stuhou. Když jsou směrovány dolů = symbol smrti.
Klečící anděl truchlí, drží květinu, ta je symbolicky směrem dolů (život skončil).
Horní chlapec (vpravo) drží věnec = symbol zmrtvýchvstání, vítězství. Vlevo drží kalich a hostii, symbol pravé víry.
Nahoře po svislém břevnu se asi pne vavřín = symbol nesmrtelnosti a věčného života, a akant (druh bodláku).
Vše odkazuje ke smrti a současně vyjadřuje naději na vzkříšení.

Shodný reliéf na kříži v Nových Křečanech

Břevno kříže je zdobeno rostlinným ornamentem, který je překryt tabulkou. Její kraje jsou ozdobeny palmovými listy, ve vrcholu je srdce. Na kříži visí zlacená soška ukřižovaného Krista, za ním je paprsčitá svatozář, nad ním též zlacená tabulka INRI. Konce břeven přecházejí do rozšířeného rostlinného ornamentu. Ze zadní strany je kříž ukotven dlouhou tyčí, zapuštěnou do střední části soklu.

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova v Kamenici u ZákupCentrální kříž hřbitova u kostela svatého Mikuláše v Brništi >>
Tagy